DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod

 
 
 
                                                     SutazeIne
S T R Á Ž Č A N S K I-R Y B Á R I
                                                                                                                                                                                                                                                                               Foto : LM 
 
 
 
                                                                   
        Klikni na obrázok :             Klikni na obrázok :             Klikni na obrázok :                Klikni na obrázok :
 
 
     Laborec :
 
   Laborec je slovenská rieka dlhá 129 km. Je symbolom regiónu Zemplín a Stražčanskích rybárov,              
   keďže je riekou, ktorá preteká takmer celým jeho územím zo severu na juh.                     
  Pomenovanie rieky má základ lab, ktorého pôvod je v indoeurópskom albh, s významom biely. To znamená bielu, 
   svetlúrieku, podobne ako napríklad Labe. To dosvedčuje prastaré slovanské osídlenie.
   Podľa Melicha je názov Laborec odvodený z turecko-bulharského Albars, z čoho by podľa neho bolo v
   bulharsko-slovenskom bolo Lobors alebo Labors, z neho staromaďarsky Laborzsu alebo Laborszu, potom Laborc,
   s obmenami Laborc, Labruc, Labrac.  Z maďarčiny podľa neho prešlo meno do slovenčiny a ukrajinčiny vo forme 
   Laborca.  Jeho význam by teda bol „hrdinský pardál“.    
   Podľa povesti je rieka pomenovaná po slovanskom veľmožovi Laborcovi, ktorý vládol v 9. storočí Užhorodu. 
   Laborec pramení v Nízkych Beskydách na území Slovenska v nadmorskej výške 682 m n. m. a je dlhý 129 km.
   Priberá  prítoky Výravu, Udavu a Cirochu. Ďalej rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do nížiny, zlieva s veľkým 
   ľavostranným prítokom Uhom. Zaujímavý  je aj historicky zdokumentovaný posun toku rieky zo smeru, ktorý tvorili         obce  postavené popri rieke pod Strážským, ako Pusté Čemerné a Lesné. Tok rieky sa presunul po stáročia o niekoľko
   kilometrov  na východ do súčasnej podoby.    
   Plocha povodia Laborca je 4 522,5 km², pričom na ľavostranné povodie pripadá 4 076,7 km²
   a na pravostranné 445,8 km²            
 
 
                
 
 
 
   
 ........................................ staršie fotky z Laborca a zakladajúci členovia MO SRZ - Strážske ..............................................
 
 
 
 
 
 ............................................... výstavba maléj vodnej elektrarne Krivošťany  - pritokový kanal .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 ......................................................................... pred a po spustení nového kanala ................................................................................. 
   
 
 
 
 
 
 ......................................................................... výpust a zaroveň nový špic na "Žehličke" ...................................................................
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                S T R Á Ž S K E   
 
 
                                                                      
 
 
 
 
    V tunajšom chotári sú už z 15. storočia doklady o existencii viníc. Na začiatku 17. storočia sa v Strážskom
    uvádza 50 poddanských domov, kúria miestneho zemana s dominantným kamenným kaštieľom, ďalej kostol, fara a škola.
 
    Predpokladá sa, že kostol tu stál už pred 15. storočím. Novší klasicistický chrám je zo začiatku 19. storočia.
    O farskej škole máme záznam už z roku 1485. V prvej polovici 17. storočia bola farnosť v Strážskom jednou z viacerých
     slovenských kalvínskych farnosti v strednom Zemplíne. Na koniec 18. storočia sa datuje kamenný kostol gréckokatolíckych
     veriacich. K pamiatkam Strážskeho patrí aj klasicistická hrobka Okolicsányiovcov a socha Sv. Jána Nepomuckého.
 
     S rokom 1901 sa spája výstavba nového, secesného kaštieľa. Z obdobia Československej republiky
     je pomník padlým v 1. svetovej vojne.
 
      Na prelome 16. a 17. storočia bolo Strážske najväčšou dedinou v okolí. Na konci 18. storočia mala obec 103 domov a 861 
     obyvateľov. V závere 19. storočia tu postavili železničnú trať i prvý priemyselný závod – rafinériu minerálnych olejov.
 
    
    Strážske je rodiskom, resp. pôsobiskom viacerých významných osobností (náboženský spisovateľ I. Danilovič,
    výtvarní umelci L. Szalay, J. Hák a M. Rogovský, herec E. Bindas). V súčasnosti má mesto 4 455 obyvateľov.
 
 
 
 
 
 
 
 
   ........................................ časť námestia ........................................................................... autobusová stanica .................................
       
 
 
 

 

 ............. rimokatolický kostol Nanebovstupenia Pána ........................................ a pomník padlým z 1.sv vojny .............................     
 
 
 
 
 
 ...... Gréckokatolický kostol ......................................... Pravoslávny kostol ........................................ R.katolický v Krivošťanoch ...
 
 

 

  ...............................  pohľad na Chemko ................................................................................... ZDŠ .................................................... 

     
 
  
 
 
  ................................ na vinici - chata Borhaz  ......................................................... susošie v parčíku pred Bunkrom ......................
   
 
 
 
 
  .................................... Futbalový štadion ............................................................................. zábava v parku ...........................................
   

   

 ................................................................................................... kúpalisko ..................................................................................................
       
   
 
 
 
 
   ........................................ časť parku ........................................................................... a pohľad na Krivošťianku .............................   
 
 
   
 
    
  .............................................. krivá lipa ............................................................................... a hmla nad Laborcom ................................ 
   
 
 
 
 
  ............................................................................................. železničná stanica ....................................................................................... 
   
 
 
 
 
 ............................................................................................... detské ihrisko .................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 ...................................... Kaštieľ - sučastnosť ? ............................................................................ minulosť ............................................
  
 
 
 
 

  .................................................. ZDŠ ................................................................................................... Chemik ............................................

 
     

 

 

  .............................................................................................. tak sa žilo kedysi ......................................................................................

 

 

 

  ............................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 ............. nie tak dávna historia - OD Laborec ...................................................... stavba nového domu služieb ................................

  

 

 

 ....................................... Beh Oslobodenia ............................................................................... a dychovka .............................................

  

 

 

  .................................... oslavy pri pomníku .................................................................................. a na ... ?  ..............................................

 

 

 

  ... pomník v 1947 ešte na pôvodnom mieste ...................................... Stražčanskí parobci a nevesty ......................................

                      

 
 
 
    ... vitanie Tisa-Strážske 5.9.1943 spevacky zbor diriguje        Žiaci školy v Strážskom. V strede riaditeľ školy
         p.Bindas  ..................................................................................        p.Bindas a po jeho ľavici syn   Eduard Bindas -
     ........................................................................................................         populárny slovenský herec  ....................................................
    
 
   
 

 

  Eduard Bindas (* 3. január 1926,Strážske - † 28. október 2012,Bratislava) bol slovenský herec.    / Wikipédia /

 
 
 
 
  ....... Petrolejová továreň  z obdobia prvej svetovej vojny 1914 pohľad od "benzinky", v pozadí železnica.
         
        Regionálny
v              význam mala aj malá rafinéria v Strážskom, ktorá od roku 1894 spracovávala
        ropu na petrolej a neskoršie vyrábala v obmedzenom množstve aj benzín,
                mazadlá a hlavne kolomaž i asfaltovú lepenku. Prvými majiteľmi boli poľský
         podnikateľ A. Ehrenberger a J. Rűttgers, ktorý založil množstvo podnikov
            v  rakúsko-uhorskej monarchii v oblasti Moravskej Ostravy. V rafinérii v
                Strážskom pracovalo 30 zamestnancov, pričom v roku 1911 rafinéria
              vyhorela.
              /  Príspevky k histórii chemického priemyslu SR
                    , 1998, č. 11, zv. 1, s. 68-69 /
 
    Pohľadnicu poslal vojak leteckej jednotky K.u.K. Fliegerkompagnie No.1 z obce Strážske
    (úradný názov Őrmező) 12. november 1914. 
 
   

  
 
 
  ... a pohľadnica letiska v Strážskom z 1914 r........................................................................
 
 
 
  Táto fotka musi pochádzať niekedy okolo roku 1907 alebo tesne po ňom. Nie je ešte dobre vidieť mladé gaštany ktoré boli         vysadené ešte v roku 1907, pred príchodom mladomanželov - Ladislava Séčeniho, ktorý bol ministrom a veľvyslancom v USA      a Gladys Wanderbiltovej,"
 
 
 
 
 
  ... kde že je cesta do Michaloviec ? ... r. 1943 .....................................................................
     
 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
  časť jánošíka
         
 ...