DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Kto sme

                                   K t o  s m e  
  
               ... h l a v n ý   s t a  n   S t r a ž č a n s k ý ch   r y b á r o v . . .                                               Foto: LM

S T R A Ž Č A N S K Í    R Y B Á R I  -  s e k a j ú

                                                   
    STRÁŽSKE                                                                                                    SLOWAKIA                  
 LM44@post.sk
 ICQ 401499676                                                                                                
           
  Pre  správne zobrazenie tejto stráky je potrebné ju načítať cez Mozillu Firefox !
         
Ak si chceš zväčšiť fotku,klikni na ňu raz  pravým tlačidlom  myši a klikni na zobraziť obrázok.
.................... Laco ........................................ Fero .................................... Mariena ................................... Paťo ......................
 

...................... Viera .................................. Tomáš ........................................ Vlado ..................................... Števa ...................


..................... Miro ..................................... Renáta ..................................... Jožko ....................................... Milena ................

 

.................. Paťo .......................................... Rako .......................................... Paly .............................. Jano a Vlado.............


    

................ Dušan ...................................... Erika ....................................... Miro ........................................... Aďo .....................


.................. Peťo ............................................ Jaro ........................................ Pali ........................................ Laci ........................................ Laci ...................................... Lena ......................................... Martin .................................... Marek ..................................... Laci .............................................. Jožo ....................................... Laci .................................... Ernest ..................
           
 

....................... Ľubo ................................................. Vlado ......................................... Vlado .....................
    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: LM.+P.Č.+VC 

 

      Uvod          Kto_sme        Co_chceme        Akcie        Ulovky        Revíry - EU        Odkazy_MO.Mi.        Sutaze+Ine  

  

 Vodné plochy, rybníky a jazera: 

 

 

.................... Jazierko na vodárni ................. Súkromný  rybník  na Strážskym  potoku................... Oreščansky rybník ......................                   mapa                                    mapa                              mapa         Foto: LM................... Hrušovský rybnik ................................... Tovarnianský rybník ...... voda bez života v Strážskom / teraz  už bez vody / ...

                 
mapa                                         mapa                                       mapa             Foto: LM................. rybníček v Kusíne /menší/........................ rybník pri Kusíne /vätší /............................. Jovsianský rybník ............................
 
               
mapa                                  mapa                               mapa           Foto: LM

........................................ vätší ....................................... a menší rybniček v N. Rybníci .............................. rybník v Chlmci .....................
   
             
mapa                                    mapa                                mapa           Foto: LM


............. rybníky v Sennom ...............................................................................................................

                                                   
mapa                                                Foto: LM    ....... rybník č.2 na Strážskom potoku ...................... Udavský rybník ............................ rybník Beša .................
    

                 mapa                                   mapa                                   mapa

.. požiarná nádrž / jazierko/  v Suchom ................ vod. nádrž v Starom .............................. V.N. Rovné ..............
  

                mapa                                   mapa                                    mapa.............. Snina - Mlynisko ......................... Snina - Bystrá vypustený ........................ odkalisko Poša ..............
 
                   mapa                                 mapa                                mapa         Foto: LM

 

................ V.N. Sečovce ................................... V. N. Bidovce ........................,,,,,... V.N. Oľšany ............
                mapa                                    mapa                                mapa          Foto: LM

 

............... Brestov - dolný ........................ Brestov - horný teraz sa čistia ................. rybník Rakovec n/Ondavou .........

                                                      mapa                                               Foto: LM

 

 

... zavlažovací kanál pri Tušickej novej vsi ................... V.N. Tovarné ........................ Ortov pri Čiernom Poli ...........
                  mapa                                  mapa                                    mapa      Foto: LM

 

..... VN V. Ozorovce súkromný chov. r. ............ Teplický rybník / Keresturský / ................ V.N. Nižny Žipov .............
  
             mapa                                   mapa                                   mapa          Foto: LM

 


.................... Liptovská Mara ......................... teraz odpočíva .............................. ale v lete .................

 

.................................................... VN Gapčíkovo pri Hamuliakove ...........................................................  

                                                                  mapa

...rybník v Hrubove, domácimi nazývaný Žabník... rybníček v Ústí u susedov na Morave ... sukromný rybník v Lackovciach ........
  
                        mapa                                                                                                     mapa           Foto: LM

 

 
........... Slovenská Volova 1 ............................. Slovenská Volová 2 .......................... Turnianský rybník ............
  
                                                mapa                                                                          mapa                 
 
 
 
 
 
 ........................................ 2x . Malá Domaša ................................. neznamy rybnik na strednom Slovensku ... 
   
                                                mapa
 
 
 
 
....... maly rybníček pri Sobranciach .......................... Budkovce...................... rybník na Bielom p. v Remeninách .....
 
                      mapa                                           mapa                                                 mapa  
 
 
 ......................Tehelňa 1. 2. 3. vo V. Kapušanoch .....................................................................................
.

                                                                          mapa

 

..........Vyšná Rybnica ....................... sukromný rybník v Choňkovciach ................... Pozdišovský rybník ....................... 
                 
mapa                                               mapa                                                   mapa           Foto: LM
 
 

 
 
 
........... Jazierko David V KE ............................. nad Jazerom v KE .................... Materialová jama Medzev .......
.   
                       mapa                                                mapa                
 

 

........ rybníček pri Prešove ........................... štrkovisko Kalinkovo ...................... Dubník 2. pri Staréj Turéj ........
   
                      mapa                                             mapa
 
 
................ Marhaň č.1 v okrese BJ. ......................... č. 2 ......................................... č. 3 .................... 
  
 
 
           
 

 

Rieky ,potoky, riavy a mrtvé ramená:


......Skalný potok vľavo a  Okná  ..................................Syrový potok v Choňkovciach ............Pichnianka /vľavo/ do Cirochy ..................  
               mapa                                  mapa                                 mapa           Foto: LM starý mlyn v Hnojnom, pracoval keď ešte bolo vody ........... hať Petrovce ......................... Belianka v Zbudzkej Beléj ....................
   

                  mapa                                   mapa                                mapa       Foto: LM 

 

........... mrtve rameno Laborca Vojany ................... hať na dolnej Duši V. Raškovce ................ m.r. stará rieka Vysoká n/Úhom .........

   
                 mapa                                 mapa                                 mapa         Foto: LM

............. vodný náhon  v Košiciach .................................. Pčolinka v Snine ....................................... na výpuste zo Šíravy .................
   

                 mapa                               mapa                                   mapa           Foto: LM


................... Duša v Nacinej vsi ................................... čistenie Strážskeho potoka ........................ Ondavka pri Turcovciach .............
   
                 
mapa                                 mapa                                 mapa         Foto: LM

............... Torysa pri Koš. Oľšanoch ................................. Slaný p. pri Baškovciach ............................ Rieka v N. Jablonke ....................
  
                 mapa                                   mapa                               mapa         Foto: LM

.................. Okna pri BL. Polianke .......................... Vyrava v Rokytove pri Humennom ..................... Svinický p. vo Svinici ...............
  
                   
mapa                               mapa                                mapa          Foto: LM
................... na špicu /Michalovce /......................... potok Hodkovec Dĺhe n/Cir. ................................ Barnov p. Bela n/Cir. ................
  
 
                 
mapa                                mapa                                 mapa          Foto: LM

 

 

......liga v Humennom na Laborci ..................... hmla nad Laborcom ........................... kanál pri Gapčikove ..............
   

                mapa                                                 mapa                                           mapa            

  Uvod     Kto_sme    Co_chceme     Akcie     Ulovky     Revíry - EU     Odkazy_MO.Mi.  Sutaze+Ine       

..... mrtvé rameno Oborín časť Kucany ............ staré koryto Laborca Kucany .................. mrtvé rameno Oborín .........
   
 

                                                              mapa                                                     Foto: LM

............... Slaný p. v Soľi ......................... Hermanovský p. v Bystrom ......... Medzianský p. v Hanušovciach n/T. ..
   

                mapa                                               mapa                                               mapa                                

 .......... Suchý potok - Domaša ........................... Oľka pri Žalobíne ............ Maťiašovský p. Ondavské Maťašovce ... 
    
                  mapa                                                 mapa                                         mapa           


 

........... Kvakovský p. v Sl. Kajni .........................potok  Žiarovnica .............................. Váh ........................  
    
                mapa                                                 mapa                                               mapa        

                                                                                                                                                Foto: LM

................................................ Hať na rieke Topľa neďaleko Sečovskéj Polianky .........................................   

                                                                                                              mapa                                                                                                         Foto: LM  


 

.............. riečka  Rarbarka ............... vteká do Oslawice v Komańca v Poľsku................................................  

 

................ Kowalovský p. ................................ Radoszanka ............................... prítok Rarbarky ................
   

                                                                                                                                              Foto: LM

        Uvod          Kto_sme        Co_chceme        Akcie        Ulovky          Revíry - EU        Odkazy_MO.Mi.        Sutaze+Ine


 

...................... Tisza v Tokaji ....................................................................................... a rybník pri Budapešti ..............
      

 

... Jovsianský /v ľavo/ a Porubský potok ................ Kamenný potok .........................,,,... Kusínský potok ..............   

              mapa                                   mapa                                  mapa        Foto: LM

 

 
 

..................... Skalný potok ........................................ Trnávský potok  ................................. Viniannský potok  .................
    

                mapa                                 mapa                                   mapa        Foto: LM

 

 

............. Sčobský potok - Svetlice .............................. Belianka v Radvani n/L ....................... meandre Laborca pod Čertižným .........
   
                                                                                                       Foto: LM

 


 

 

.......... Ondavka v Turcovciach .................... Malá Vyrava vo Vyrave ......................... Nechvalka v Zubnom ..........
 

                                                                                                        Foto: LM

 
 

............ Pichnianka v Pichnom ......................... Ondavka pri Baškovciach .................... Laborec M.R. .................
 

                     mapa                                              mapa                                          

           

 

  ..... Júl 2008 Laborec pri Vojanoch ......................................................................................................         

   

                                                       mapa                                                Foto: LM  

 


 

...... 2 x riečka Hnilec a Slaná ........................................................................................................................   

 

................ Čierňanka v Čadci ..................................................... a 2x Kysuca ...........................................   

                    mapa                                                       mapa

 

......... Topľa ... pri V. Žipove ........................ Topľa pri Skrabskom ....................... a pri Hanušovciach ............  

  

  

                    mapa                                    mapa                                     mapa      

 

 

 ...... Hnilec V Smolníckej Huti ........................ Sokolianský p. V Seni .......................... r. Svinka .....................  

                    mapa                                   mapa                               mapa

 

 

................ potok Bystrá .............................. riečka Vlára ............................... Biskupicke rameno ..............

   

                    mapa                                                                   mapa                                                                     mapa  

 

................ Torysa  v Prešove.......................... Čičavka v Čičave ...................... Cabovský p. v S. Polianke ........

   

............. Revúca v Ružomberku ...................... Rieka /vľavo/ a Udava ......................... rybník Handlová .............  

                                                         mapa      

 

 

Ďalšie pekné fotečky :  

 

............... Pinokio v Pčolinom ................ vyliaty Revišťianský kanál pri Kristy .......... môj stanový tábor na Šírave .......
 

   

 

 

..... výborná Kvašná voda v Pčolinom .....Helloween abo dziňanka-day v Krásnym Brode...Úbrež vedia ako je na tom republika ...

   

 

 

 .............. toto čudo aj jazdilo ...................... slečna u kadernika ................ rekreácia na malte aneb SK antlager ...
 

    

 

 ............ do mňa tak nenaleju ........................ rybár zo Šíravy ............................  nepi ak chceš lietať ...........

   

 

 ....... čo dodať každy pasie ako vie ....................... - zelení - ........................ a Rambova nová tajná zbraň ....... 

   

 

 ......................................................... realita dneška ...................................................................

    

 

 ............................... kontajnerí su "IN" nie len pre cigánov ...............................................................................

              

 

  

 

 

      Uvod          Kto_sme        Co_chceme        Akcie        Ulovky          Revíry - EU        Odkazy_MO.Mi.        Sutaze+Ine